Online reklamiranje

Postoji mnogo načina da reklamirate svoje nekretnine. Iako je važno da miksujete Vaše reklame, 86% potencijalnih kupaca koristi internet kao svoj glavni instrument za traženje nekretnina, tako da prilikom prodaje, online reklamiranje je veoma važan deo vašeg rasporeda oglašavanja.

Online reklamiranje je veoma značajno prilikom prodaje Vaše nekretnine. Prvo sto je pretežno besplatno a drugo sto svakom svojom narednom reklamom povećavate i broj ljudi koji vide Vaš oglas a i mogućnost da se Vaša nekretnina proda.
Pored velikog broja oglasnika za oglašavanje nekretnina veoma veliki procenat zauzimaju i društvene mreže.

Internet tržište je veoma široko tako da prihvatite sve sto Vam nudi, zasucite rukave i oglasite se neka Vas ljudi vide.

 

Ponalaženje kupca u pokretu

Compare listings

Compare