Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sajta: SuperNekretnine.rs

1) Oglas koji u sebi sadrži linkove ka drugim sajtovima sličnog ili istog sadržaja, tj. oglas sa linkovima koji vode na sajtove za oglašavanje nekretnina biće uklonjeni.

2) Vlasnik oglasa garantuje i odgovara za ispravnost i verodostojnost svih unetih podataka kao i autentičnost postavljenih slika. U slučaju da treće lice uputi zahtev za zaštitu autorskih prava na objavljenoj fotografiji, korisnik koji je dostavio spornu fotografiju je obavezan da sajtu supernekretnine.com pruži punu pravnu zaštitu i nadoknadi eventualno pretrpljenu materijalnu štetu.

3) Svako neovlašćeno preuzimanje oglasa,dela teksta oglasa ili fotografija drugih korisnika, kao i bilo koje neovlašćeno oglašavanje nepokretnosti smatraće se kršenjem pravila korišćenja i nakon utvrđivanja istog oglas ce biti uklonjen.

4) Oglasi koji ne pripadaju oblasti nekretnina, biće uklonjeni.

6) Oglasi sa uvredljivim, nemoralnim i drugim sličnim sadržaje će biti uklonjeni sa sajta.

7) Svako neovlašćeno korišćenje ili preuzimanje sadržaja ili dela sajta, bez dozvole od strane administrator sajta supernekretnine.com će se smatrati kršenjem autorskih i intelektualnih prava.

8) u oglasima nije dozvoljeno oglašavati druge kompanije i lica iz bilo koje oblasti, kao ni postavljanje drugog oglasnog materijala, osim ukoliko korisnik nije drugačije dogovorio sa vlasnikom portal supernekretnie.com u pisanoj formi.

9) Administratori sajta supernekretnine.com će preduzeti sve  moguće mere u cilju zaštite privatnosti korisnika sajta.

10) Sajt supernekretnine.com ima pravo da prikuplja podatke o korisniku (podaci o internet provajderu I kompijuteru sa kojim se loguje na sajt) ili podatke unešene tokom registracije, u cilju poboljšanja sadržaja kao I formiranja svoje arhive, statistike i performansi sajta.

11) Podaci prikupljeni o korisniku predstavljaju tajnu, osim u slučaju grubog kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

12) Administratori sajta imaju pravo da promene izgled i funkcionalnost sajta bez prethodne najave.

13) Smatra se da su svi korisnici upoznati sa ovim Pravilima i da su saglasni sa njima, tj. samim korišćenjem sajta.
Društo zadržava pravo da promeni ili izmeni utvrđena pravila korišćenja sajta, bez prethodne najave, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Compare listings

Compare