Geodetski zavod

Geodetski zavod

Kako najlakše proveriti ko je vlasnik nepokretnosti?

Putem sledećeg linka možete pristupiti servisu Ekatastar: http://ekatastar.rgurs.org/ Kako Maja Radović iz RGZ-a kaže za Poštrošački savetnik: - U okviru ovog javnog servisa moguće je pretraživati nepokretnosti po adresi ili po broju parcele. Podaci koji se nalaze u aplikaciji E-katastar ažuriraju se jednom nedeljno i oni su sa ažurnošću od nedelju dana u potpunosti identični sa...

Compare listings

Compare