učešće

kredit

POMAMA ZA STAMBENIM KREDITIMA

U Srbiji se nakon krize sve više uzimaju stambeni krediti. Ova vrsta pozajmice u gotovo većini banaka porasla je, a najviše zbog niskih kamata. Cena ovih zajmova sada je od 2,5 odsto za kredite kod kojih je kamata varijabilna, jer zavisi od kretanja euribora – kamate Evropske centralne banke koja je još negativna, pa do 3,25 odsto u slučaju zajma sa fiksnom kamatom. A evo kakvi su uslovi...

Krenuli ste po kredit za stan? Spremite još 1.000€

Nizak euribor smanjio i kamate na zajmove za kupovinu nekretnina, ali potencijalni kupci imaju i niz drugih izdataka Dobijanje kredita podrazumeva i plaćanje učešća, troškova obrade kredita, premije osiguranja kod NKOSK i obrade zahteva, životnog osiguranja, periodičnih procena nekretnine, upisa hipoteke, osiguranja nekretnine, overe založne izjave, pribavljanja lista nepokretnosti... Samo...

Compare listings

Compare