Biće i u Srbiji: Svaka nekretnina na klik

Beograd — Zahvaljujući projektu objedinjavanja katastarskih snimaka, Srbija bi trebalo da dobije centralnu bazu podataka zemljišne administracije.

To će omogućiti zainteresovanima da jednim klikom dođu do pouzdano ažuriranih podataka o svakoj nepokretnosti na teritoriji republike Srbije.

Na konferenciji “Satelitski snimci za potrebe održivog razvoja u periodu 2015-2030 / SD4SD”, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog geodetskog zavoda i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO), predstavili su prednosti korišćenja satelitskih snimaka kako u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, tako i za potrebe ozakonjenja objekata.“Velika akcija ministarstva i Geodetskog zavoda dovela je do toga da sada u svakoj opštini možemo pristupiti satelitskom snimku i na jedan vrlo precizan način utvrditi vreme izgradnje objekta. Moramo završiti taj veliki posao do 27. novembra a tada ćemo konačno kao država imati svojinsku evidenciju, znaćemo tačno koliko je objekata i u kom su statusu upisani u katastar nepokretnosti”, kaže Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prema rečima Borka Draškovića, v.d. direktora Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), reč je o međunarodnom standardu upotrebe podataka sa satelitskih snimaka na vrlo efikasan, brz i lak način pružaju informacije onima koji se bave prostornim podacima.

“U ovom trenutku Republika Srbija je vlasnik satelitskog snimka koji pokriva celu teritoriju naše zemlje i faktički imamo evidenciju svih nepokretnosti u digitalnom obliku. Da bi građani ostvarili upis prava nad tim objektima potrebno je da se obrate RGZ-u sa potrebnom dokumentacijom i taj upis će biti izvršen u predviđenom zakonskom roku”, kaže Drašković.

Ovaj sistem biće od koristi investitorima kako bi uradili analizu lokacija koje žele da preuzmu jer pruža precizne podatke o infrastrukturnoj mreži, gustini naseljenosti, pokrivenosti u ekonomskom smislu – gde su deponije, industrijski objekti itd, dodao je Drašković.

Osim toga, satelitski snimci poslužiće pri radu na masovnoj proceni nepokretnosti, koja će poslužiti kao osnov i za poresku reformu jer će se, njihovim korišćenjem, nepogrešivo znati ko i kakvom imovinom raspolaže na teritoriji Republike Srbije.

Predstavnica UN FAO Rumiana Tončkovska istakla je da Svetska banka i UN FAO podržavaju kontinuirani razvoj u oblasti zemljišne administracije.

“U vašoj zemlji sada postoji više različitih IT sistema koji se nalaze na lokalnim, opštinskim nivoima, a potrebno je da on bude jedinstven. To je ono što će doneti projekat Svetske banke i omogući će da jednim klikom, u bilo kom trenutku, utvrde koji je status nepokretnosti bilo gde u Srbiji”, kaže Tončkovska.

Projekat centralizovanja satelitskih snimaka realizuje se na osnovu ugovora koji je Vlada republike Srbije potpisala sa Svetskom bankom, a njegova vrednost je 44 miliona dolara. 

Izvor B92

Join The Discussion

*

Compare listings

Compare